Arbete är nyttigt, och om inte obligatoriskt, så ger det varje människa en inkomst och erfarenheter. Det att anstränga sig, bemöda sig eller sträva för att förbättra världen, ska belönas. Utbildning och arbete går hand i hand. Och det att tjäna andra genom sitt goda arbete är positivt. Alla ska vara med i samhället, och därför måste grannskapen och aktörerna i grannskapen tillsammans se till att alla bidrar. Antingen du arbetar inom handel, teknik, konst, kultur eller med grannskapsutveckling, så är du välkommen att bidra med dina insikter. Dina kunskaper kommer till nytta när det du arbetar med kan användas till grannskapsbygge.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar