Civilsamhället

Civilsamhället är en arena som påverkar och påverkas av grannskapen. Genom att idéburna organisationer, studieförbund, föreningar och samfunden koordinerar sina insatser i grannskapsarbetet kommer nya insikter, nya lärdomar och nya krafter att hjälpa framväxande grannskap.

Vi drar åt samma håll och bidrar med våra resurser i grannskapen runt om i Sverige. Koordinerade aktiviteter kräver tålamod och ihärdighet. Det krävs mod och det krävs att man undersöker hur grannskapen kan etablera nya handlingsmönster där ungdomarna tar ledarskap.

Civilsamhällets förståelse för grannskapen och dess utmaningar kommer att vara avgörande för grannskapsbygget.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar