Grannskapsrörelse

En rörelse, är en handling som innebär en form av lägesförändring (till exempel förflyttning). Det kan vara en rytmisk, jämn eller ryckig rörelse. Det handlar om hur grannskapen börjar att förstå behoven av att mäta och förstå rörelsen och innebörden av att vara på rörelse.

Stagnation och apati leder till sorg och smärta. Grannskapsrörelsen betyder att man går från en nivå till nästa nivå. Det handlar om att flera grannskap börjar inse att det är nödvändigt med en kollektiv integrerad rörelse där ungdomarna blir ledare.

Grannskapsrörelsen kommer att utforskas och undersökas den närmaste framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar