1. Ett påbud (tidigare utfärdat av suverän furste), dekret, edikt, förordning.
  2. Ett uppdrag varigenom någon anmodar, oftast även bemyndigar en annan att företaga något å hans  vägnar.

I den här sammanhang – ungdomarnas mandat: att vara grannskapsambassadörer och i centrum för Sveriges grannskapsrörelse med integrerade aktiviteter.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar