Miniprojekt

Miniprojekt för juniorungdomar och övriga ungdomar i grannskapet som erbjuds av skolor och kommuner vill vara av stor viktighet för att skapa ett antal koordinerade aktiviteter på lärandets fält. Ett första miniprojekt kan till exempel vara att ungdomarna får utforska grannskapets geografi och demografi. Det är då lämpligt att skolan gör läroplaner för ungdomarna så att de får arbeta i grannskapet. Här vill viktiga områden som geografi, geometri och statistik vara av stort värde. Skolan och eleverna gör grundarbetet och lämnar informationen till kommunens statistikavdelning på vårparten och på hösten.

Miniprojekten ska inte ses som isolerade händelser – men ska vara obligatoriska för alla elever från högstadiet och uppåt. De ska integreras i grannskapens behov och även FNs miljö- och demokratimål för 2040.

Ungdomarna får även träna på ledarskap när de på grannskapsmöten får informera om vad de har funnit i grannskapen. De kommer att med musik, sång, dans och skratt presentera arbetet på tremånaders grannskapsmöten.

Miniprojekt handlar om att bemyndiga ungdomarna och att ge dem en roll och ett mandat.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar