Organisationer

Civilsamhällets organisationer, föreningar, klubbar, idrottsförbund, humanitära verksamheter och samfunden som kommer att bistå grannskapsbygget behöver utforska de andliga aspekt av verksamheten och hur de kan integrera övergripande värdegrunder i grannskapsarbetet. De behöver koordinera och integrera sin verksamhet i grannskapen och bli viktiga resurser i att identifiera grannskapens behov och styrka medarbetarna — speciellt ungdomarna i att ta medansvar för hur grannskapet ska utvecklas i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar