En process är ett förfarande, ett tillvägagångssätt, procedur. Det kan vara en föreskrift angående förfaringssättet.

Det handlar även om åtgärder, en handling, ett handlingssätt.

Ute i grannskapet handlar det om hur grannarna går tillväga för att skapa ett bättre grannskap (efter analys och insikter), samt hur vi bemyndigar ungdomarna.

Vilka steg ska tas? Varför? Hur? Vem ansvarar för det? Hur ska vi se och mäta ändringarna? Vad vill vi ändra till?

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar