Troende från världens religioner möts nu ute i grannskapen och undrar hur de kan delta i grannskapsrörelsen som jämlika och andliga människor. Det uppstår vänskapsband där familjer kan bestå av troende från olika samfund. Arbetet som religionen har gjort är värdefullt. Samtidigt vill dogmer, upprätthållandet av gamla traditioner, fanatism och våld i religionens namn betyda stora utmaningar för världens folk och för medarbetarna ute i grannskapen.

Religionens roll är att styrka individen, skapa andliga mötesplatser och förena medarbetarna i arbetet med att skapa en ny bättre värld. Låt inte någon religion eller trossystem utse sig själva som bäst eller duktigast i den omskapande processen som nu börjar ske ute grannskapen. Knyt vänskapens band, se på det som förenar och som skapar dynamiska grannskap. Värdegrunder som den gyllene regeln blir vad som vägleder oss.

I denna processen vill religiösa samfund med trossatser som inte motsvarar folkets behov ute i grannskapen finna att dess tankesystem ignoreras och förvisas till dogmernas och fantasins rike. Detta är en naturlig process, och det är smärtsamt för troende att inse att tidigare tiders religiösa föreställningar inte passar in i den nya tidsåldern vi går in i.

Därför vill sanna världsmedborgare och troende med öppet hjärta kasta sig in i grannskapsarbetet och överse sina tidigare felaktiga föreställningar och undersöka den nya kraftimpulsen som förnyar religionen och som skapar nya gränslösa grannskap.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar