De religiösa samfunden kommer att spela en vital roll i grannskapsprocesserna framöver. Långt ifrån att passivt låta grannskapen organisera sig vill religioner och trossamfunden aktivt medverka till att grannskapen får en gemensam värdegrund, att andligheten på praktiska fötter vill vara tongivande.

En del trossamfund vill se att deras trossystem inte passar in i dagens och kommande tiders grannskapsrörelse. Det vill vara smärtsamt för en del troende – men Gud har en plan och önskar att framtida grannskap vill bli i balans. Därmed skapar Gud i dag nya möjligheter för samfunden att vara aktiva parter i grannskapen.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar