Alla som ingår i samhället — en sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser, organisationer, företag, samfund, skolor och andra föreningar m.m. hjälper till i civilisationsprocessen. Det är en process som kommer att fortsätta så länge det finns människor i behov av planering.

Man kan tänka sig att samhället är individ- och upplevelsesorienterad. Detta kan nu uppfattas som ett kollektivt beteende mönster; med gamla tankemönster som nu behöver ersättas av rena nya andliga tankemönster.

Samhället går igenom olika historiska utvecklingssteg och ett möjligt nästa steg är utveckling av grannskapen – speciellt andligt. Det kommer att balansera många av samhällets krafter och ge en ny värdegrundsbaserad samhällsimpuls som stakar ut vägen för framtidens samhälle,

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar