Ungdomars bemyndigande

Ungdomar spelar en viktig roll i grannskapen, som ledare av grannskapsaktiviteter. En viktig uppgift är att de själva förstår de sociala krafter som verkar i grannskapet.

Deras mandat är att att planera, bjuda in till, arrangera och genomföra grannskapsmöten var tredje månad i sina grannskap.

Print Friendly, PDF & Email