Grannskapet behöver be och i bönens makt finns krafter. Böner hittar du i de olika religionernas heliga skrifter och psalmböcker. Böner om hjälp och om bekräftelse från Gud ger resultat. Även för dig som inte tror är bönen intressant. Det är i det enkla som miraklet sker. Låt grannskapet ta vara om alla fina stunder och be om hjälp – och fantastiska saker kommer att hända.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar