Skolan är centrum för inlärning och kunskap. Nästa steg för att främja kunskap om landets grannskap är att skolan flyttar in i grannskap eller att de etablerar ett samarbete med kommunerna och grannskapen om olika projekt som ungdomarna kan ta på sig i grannskapet. Dessa miniprojekt, eller projekt av varierande storlekar och syften kommer att kopplas till grannskapets kärnaktiviteter och -processer. På så sätt får vi ett inkluderande och lärande miljö. Låt juniorungdomarna utforska grannskapen. Lät dem koppla vad de lär sig inom alla ämnesområdena (geografi historia, matte, geometri, hemkunskap, samhällskunskap, religion, musik, språk, kemi och fysik, idrott m.m.).

Så fort vi får modiga rektorer och fritidsledare som inser fördelen med grannskapssamverkan och ungdomarnas roll, och ungdomarnas mandat så kommer stora saker ske runt om i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar