Aktörer i grannskapen

Den viktigaste aktören i grannskapet

Vem är den viktigaste aktören i ditt grannskap?

Här är en beskrivning av några viktiga aktörer, medverkande eller deltagare i grannskapsprocessen.

Den viktigaste aktören1 i ditt grannskap är individen. Som medarbetare samverkar du med dina närmste grannar och alla i grannskapet, och alla du möter på livets väg. Som aktör behöver du utveckla ett andligt sinnelag. Varför det? Därför att den nya tiden vill bli krävande och för att balansera världen (här: i grannskapet) måste både materiella och andliga kunskaper samverka. Utan båda ”vingarna” kan inte fågeln flyga.

Hela grannskapet är aktör nummer två. Ni är tillsammans och undersöker grannskapet, tar pulsen på grannskapet. Vi lever i grannskap och måste arbeta tillsammans för att förbättra världen, i grannskapet, i lokalsamhället, i kommunen etc. Det är i grannskapet vi lär oss samarbeta, att reflektera, rådslå och planera. Vi utvecklas tillsammans och blir enade. Folk från alla bakgrunder, etniciteter, övertygelse – vare sig det är politiskt eller religiöst samverkar.

En tredje viktig aktör är självsagt kommunen som institution och som ett viktigt resurscenter för grannskapet. När kommunen tillsammans med skolan och efter rådslag med grannskapet hittar kraftpunkter och goda samarbetsformer uppstår synergieffekter och då kommer allt grannskapsarbete fungera bra. Nu i början är ju hela det här jag tar upp en stor fråga.

Andra viktiga aktörer är civilsamhället (ideella föreningar, kyrkor, samfund, företag, organisationer) som kommer att medverka till dynamiska, entusiastiska och hjärtliga grannskap och samhällen.

I by eller land – nu ska alla hjälpa till att skapa trivsamma grannskap!

Alla har vi en roll i grannskapet. Vi hjälper varandra att hitta bättre förutsättningar för att skapa grannskap som är vänliga och med dynamiska grannskapsprocesser och ett samsyn.

Vad är första steget för att få i gång en ny process?

Ett första steg är att samtala med dina grannar. Eldsjälar som brinner för en ny rättvis och just samhällsutveckling, baserad på gemensamma värdegrunder.

Vill du vara med?

Print Friendly, PDF & Email