Första stegen till social handling i grannskap

English Ccorner, Colibri Learning Foundation
De ansträngningar och det sociala arbete som görs ute i grannskapen runt om i Sverige behöver nu främja socialt och materiellt välbefinnande hos människor från alla samhällsskikt, oberoende människors etniska bakgrund, trossystem, vilket kön de har, om de är unga eller gamla. Ansträngningarna bör motiveras av att tjäna mänskligheten och bidra till en konstruktiv social förändring. Tillsammans representerar dessa en växande lärandeprocess — där vi tillsammans får kunskap kring olika områden av mänsklig strävan, kopplat till den sociala verkligheten.

Blygsamma satsningar i början

Frågorna om socioekonomisk utveckling är komplexa och en första början till att komma igång vill vara blygsamma. Det handlar om grupper av individer på en ort, i ett grannskap som börjar samtala hjärtligt med varandra kommer på att de behöver dels andlig näring men även få ny kunskap om mänsklig interaktion och grannskapets verkliga behov. Då är det lämpligt att grannarna deltar i grannskapets träningsinstitut (räknar inte med att det finns på plats än), starta en liten privat studiegrupp eller hitta/bilda en studiecirkel genom något studieförbund  för att få en kollektiv förståelse och medvetenhet kring dagsaktuella teman i grannskapsarbetet.

Studera värdegrunder och praktisk kunskap

Studiegrupperna är relativt kortvariga och relaterad till hälsa, barnklasser, utbildning inom miljö och kollektiv förståelse. Syftet är att studiegrupperna uppnår kunskap som ska förbättra livet för lokalbefolkningen – både materiellt och andligt. Det handlar om aktiviteter på låg skala. I nästa fas kan de som arbetar inom grannskapets gräsrotsrörelse organiskt utöka sin verksamhet och deras ansträngningar utvecklas till projekt av mer hållbar karaktär, med en administrativ struktur. Hår lång tidsperiod det tar beror på medarbetarna. Det kan finnas flera parallella studiecirklar och grannarna börjar att koordinera ansträngningarna. Det kan gå olika fort i olika grannskap. Med en större studiecirkelaktivitet är det bra att grannskapen börjar koordinera och sätta verksamheten i system via studiecirkelkoordinatorer och grannskapsutvecklare (ta hjälp från andra grannskap, hör med kommunen, studieförbund och skolan om hjälp).

Efter ett tag kan en ideell förening bildas för att ta i tu med grannskapets mer omfattande verksamhet och även ett grannskapsråd med administrativ och institutionell kapacitet. Handlingslinjer börjar utvecklas och tillåter att grannskapsrådens ansträngningar utvecklas och ökar sin komplexitet över tiden.

Grannskapet ansvarar för sin egen utveckling

Min övertygelse är att varje befolkningsgrupp borde kunna spåra vägen för sin egen utveckling. Social förändring sker inte genom isolerade aktiviteter (kommunala eller privata) eller via grannskapsprojekt som en grupp människor utför till gagn för en annan. Grannskapen kommer säkerligen att utveckla egna oberoende grannskapsråd som interagerar med sociala och politiska strukturer i kommunen och rådslår med dem om det arbete som utförs i grannskapet och efter noggranna undersökningar tar del av bland annat kommunen och skolans hjälp. 


Foto: English Corner, Colibri Learning Foundation i Canada. media.bahai.org

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar