Skolan

Skolan gör ett gediget kunskapsarbete och skapar lärande miljö för barn och ungdomar. Frågan är om det sträcker till? Kan det finnas ytterligare områden där skolan kan medverka i?

Vad med grannskapen?

Hur kan skolan medverka till att ungdomar bemyndigas, hur kan vi se till att ungdomarna gör miniprojekt ute i grannskapen?

Vad är miniprojekt? Hur börjar vi?

Ett första steg är att skolor, kommunen och grannskapen arbetar tillsammans. Att vi ser samsyn och en gemensam vision för förhållningssätt som skapar nya generationer medarbetare ute i grannskapen.

Ungdomar som tar ledarrollen som utforskar grannskapen, mäter dess storlek geografisk, undersöker demografin. Som intervjuer lokalbefolkningen och grannarna och berättar om det på grannskapsmöten var tredje månad.

Låt oss börja nu. Och låt oss få höra ungdomarnas röst.

Speciellt juniorungdomarna (11-14-åringarna) kommer att spela en särskild roll i arbetet för att främja vänliga, dynamiska och inspirerande grannskap.

Skolan kommer att spela en viktig roll i grannskapen i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email