Studiecirklar för grannskap

Studiecirkel ungdomar

Informella träffar och studiegrupper

Studiecirklar blir nödvändigt ute i grannskapen, speciellt efter de första staplande stegen från informella hjärtliga samtal mellan några grannar till mer koordinerande aktiviteter. Då ökar behovet för kunskap om grannskapsprocesser, grannskapsråd, ungdomarnas bemyndigande, integrerade aktiviteter och samverkan mellan kommun, skola, sociala myndigheter m.m.

En första grundutbildning är samtal kring andliga förutsättningar och hjärtats språk. När man har en gemensam värdegrund blir allt arbete senare lättare. Då drar grannskapet åt samma håll – delar en gemensam vision och får förståelse för de komplexa sociala, ekonomiska, materiella, kulturella, andliga, demokratiska och demografiska förutsättningarna och även mänskliga resurser. Tillsammans med miljö- och klimatmål som finns i kommunen ger det en solid trygghet i grannskapet att öppet samtala om dessa begrepp.

Grundkurser i värdegrunder er då ett första steg efter de inledande samtalen som grannarna har. När man studerar andliga frågor som rör själens liv och meningen med vårt liv på jorden, och förhållandet mellan Gud och människan samt viktigheten av bön, öppnas en grundläggande förståelse av att människor från helt olika trossystem och från olika religiösa traditioner har så mycket tillsammans och ny inspiration skapar djupa vänskapsband.

Behövs värdegrunder från första början?

Varför ska första starten i grannskapets rörelse mot att förstå dess grundläggande behov ske via en andlig väg? Kan man inte klara sig utan? Strunta helt i religion och basera sig enbart på vetenskap och sund förnuft? Det är inte något lätt svar, annat än att människan har en inre längtan, ett inre universum, och drömmar och hopp, som kan förklaras som människans inneboende andlighet. Det finns många troende i grannskapen, och att ta bort den andliga kraften i början kan vara en utmaning. Folk är dessutom nyfiken på varandras tro. Även om du inte tror på andliga principer, så gör många andra det. Därför är det en bra start att ta samfunden till hjälp för att skapa en andlig bas, baserad på existentiella frågor och svar, utifrån en inkluderande och respektfull, hjärtlig och vänskaplig approach. Här i början har inget fördömande av någon eller negativa kommentarer om någon plats. Vi lär oss att respektera varandras tro och är nyfikna, öppna och toleranta. Då vill dörrarna öppnas till nya tankemönster som fyller grannskapen med en dynamisk skapande kraft.

Att delta i grannskapet genom de första andaktsmöten och fortsätta samtala om de viktiga och grundläggande principerna för mänskliga relationer och bli fylld av entusiasm är därför viktigt.

Hitta sätt att tjäna i grannskapet

Nästa steg vill vara att utforska hur man tjänar i grannskapet – hur grupper av vänner och grannar kan undersöka, tillsammans med ungdomarna grannskapets struktur och sammansättning, och vara till hjälp för sina medmänniskor. Det kan till exempel vara praktiska saker som någon behöver hjälp med. Det kan vara läxläsning. Hjälp att söka jobb eller utbildning, eller att starta en barnklass för att avlasta föräldrarna. Kanske önskar man att hjälpa de yngre ungdomarna (juniorungdomarna) med att studera grannskapet på djupet i samarbete med skolor och kommunen.

Olika samfund, studieförbunden och grannskapsutvecklare kommer att erbjuda handböcker för grannskapsutvecklare och för utveckling av både de materiella och andliga element av grannskapsbygget.

Bemyndiga ungdomarna

I och med att ungdomarna ska bemyndigas att ta på sig en större roll i grannskapen är det därför rimligt att ett tredje steg kan vara att träna upp handledare för juniorungdomar och då speciellt se på värdegrunder och vilka sociala krafter som påverkar ungdomarna. Vidare vill handledarna träna på hur de etablerar vänskap med ungdomsgrupper och utvecklar den här gruppens talanger och goda egenskaper. Studiegrupperna går igenom de processer som behövs för att skapa engagemang och vilka viktiga frågeställningar ungdomar har.

Därefter förutses att studieförbund tillsammans med civila samhället och myndigheter tar fram material som styrker grannarnas kunskaper inom en mängd områden – från enkel matematik, språk, ledarskap, företagsamhet, arbete, utbildning och miljöfrågor.

 


Här under presenteras ett bra, välbeprövad studiematerial från Ruhí-institutet.

Andra som arbetar med grannskapsutveckling är infed.org som arbetar med informell utbildning, social pedagogik, livslång inlärning och social handling.

 

Det vill tillkomma ytterligare material och grundkurser.

Ruhi-institutet
Reflektioner kring själens liv

Reflektioner kring själens liv

Ruhi-institutet har tagit fram en grundbok för alla som arbetar i grannskap runt om i världen. Den här boken lägger vikt på andliga teman utifrån bahá'í-samfundets modell för andlig utveckling. Vi behöver en grundförståelse av värdegrunder i grannskapsarbetet - så denna boken rekommenderas varmt.

Mer information →
Att tjäna

Att tjäna

Den här boken som ingår i Ruhi-institutets serie är till för eldsjälar som vill medverka i grannskapsprocessen. Här får du en grundläggande introduktion i hur bahá'íerna arbetar i grannskap runt om i Sverige och över hela världen.

Mer information →
Att undervisa barn

Att undervisa barn

Den här boken från Ruhi-institutet gör dig till handledare för barnklasser i grannskapet. Du utgår från bahá'í-värdegrunder och med lekfulla aktiviteter integreras barnen i grannskapsarbetet.

Mer information →
Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Mer information →

 

Print Friendly, PDF & Email