Studiecirkelmaterial

Vägar in i grannskapen

De kritiska och viktiga områden att arbeta med de kommande åren är integrations och grannskapsmodellen, förankra modellen i grannskapen tillsammans med aktörerna; ta fram studiecirkelmaterial för alla aktörer och medarbetare i grannskapen; utveckla skolornas insatser i grannskapen med elevarbeten och mobilisera ungdomar i arbetet med reflektionsmöten samt integrera nyanlända i grannskapen och ta fram en gemensam läroplan.

Grundkurser och material för progressiva grannskap

Vilka som kan bli pilotgrannskap och hur arbetet ska gå vidare blir klarare i kommande möten med grannskapsaktörerna. Det bör vara flexibla kriterier för deltagande och samarbetsformer utvecklas under tiden.

Fundera tillsammans med de kontakter ni har bland studieförbunden och i föreningslivet vilka studiecirkelmaterial som kan tänkas användas:

  • Den första grundkursen för barn, ungdomar och vuxna måste förankras i värdegrunder, moral och etik. Här bör trossamfunden vara en drivande kraft för dialog och goda tankar. Utan deras insatser, blir det svårare att återkomma till dessa viktiga samtal senare. Detta material kommer att bli vitalt för att väcka individens längtan efter att tjäna, att samarbeta, att utforska sina inre ”dolda” resurser.
  • Materialet bör vara grundläggande värdeneutralt, men om det redan finns bra material som redan bygger på principer som accepteras av aktörerna och grannskapets medarbetare, så kan det materialet omedelbart bli tillgängligt för många deltagare och börja användas.
  • I tillägg till de etiska dimensionerna, måste grundmaterialet ta upp tjänandeaspekten, att alla ser sig som medarbetare i grannskapet.
  • Ungdomarnas roll i grannskapsarbetet måste fastställs och utvecklas.
  • Materialet ska uppmuntra till att utveckla barnens, juniorungdomarnas och ungdomarnas förmågor och talanger, kritiskt tänkande och relatera sina insatser och  aktiviteter inom konst, kultur, musik, miljön, land och stad, geografi m.m.
  • En viktig princip är: alla aktörer och medarbetare i grannskapet ska studera studiecirkelmaterialet tillsammans (tjäntepersoner från kommunerna, lärare och rektorer från skolorna, tillsammans med undersköterskor, studerande, snickare, arbetslösa, musiker m.m.).

Senare kommer fortsättningskurser i familjeliv, praktiskt grannskapsarbete, ekonomi, utbildning, arbete, ledarskap, ekonomi, musik, konst- och kultur m.m.

En viktig förutsättning är att det blir en sekvens kurser, som inte stoppar upp med endast en enda grundkurs – men en serie kurser som fördjupas och förfinas, och utvecklas med grenkurser under många år.

Koordinering av insatser kring utveckling av material

Det kan kanske vara önskligt med en koordineringsgrupp som kan ha översyn med detta? Om möjligt blir det ett eget projekt tillsammans med studieförbunden och föreningslivets aktörer. Vet inte när och vem som kan sammankalla till ett sådant möte till hösten vid ett lämpligt tillfälle. Då kan man invitera alla aktörer och medarbetare att ta med sig befintligt studiematerial, presentera detta och koordineringsgruppen kan få i uppdrag att utforska området, antingen direkt använda materialet, eller ta fram riktlinjer för nytt material. Det befintliga materialet bör emellertid bli tillgängligt för utprövning, så att dörren inte stängs till utprovning och utforskning kring studiematerial anpassad grannskapens behov.

Om man kommer fram till att befintligt material är just vad vi behöver krävs det även att vi är modiga och flexibla, toleranta och inte avskräckta från att låta bli att prova ut materialet. Det kanske kan vara studiematerial som vi inte har hört om som har utprovats över längre tid, och som är just vad grannskapen behöver. Men språk måste anpassas, översättningar tillkomma, innehåll justeras och anpassas, samt syfte med materialet måste utforskas. Vi behöver noggrant se på hur det påverkar grannskapets aktörer och medarbetare. Nyttighetsfaktorn måste vara stor och anpassad verksamheten i grannskapen.

 

Studiecirkel

En gemensam läroplan ger stora vinster för grannsskapet

Frågan om en gemensam läroplan för grannskapen, gällande studiecirkelsatsning och utbildningsinsatser är känsligt och kan av en del anses som ett för stort åtagande eller helt enkelt inte möjligt.

Men jag tror vi uppnår stora vinster: dels främjar vi enhet i vision (enhet med en mångfald insatser och samsyn), alla aktörer och medarbetare får tillgång till och delar samma kunskap och erfarenhet, grannskapets medarbetare och aktörer får tillgång till ett ständigt flöde med kurser som är relaterade till att utveckla individens förmågor, talanger och kritiska tänkande, ledarskap och konstnärliga intressen under många år.

En gemensam läroplan och studiecirkelmaterial för alla som som är engagerade i arbetet kring grannskapsutveckling, grannskapsutbildning och integrationsarbete kommer att bli en effektiv barriär mot alla former för provinsialism, trångsynthet, alla typer fördomar och förutfattade meningar kring individens roll, hur vi utvecklar medarbetarnas och aktörernas förmågor att ta på sig större ansvar i grannskapsarbetet.

Print Friendly, PDF & Email