Lägg till grannskap

Lägg till ditt grannskap. Fyll i formuläret och berätta hur långt ni har kommit med gemensamma integrerade processer, samarbete mellan grannskapet, kommunen och skolorna och vilka mål ni har för kommande tre månader.

Snabbcheck, tre punkter1 innan du lägger till grannskapet:

1 Hjärtliga samtal och integrerade processer?

Vi antar att ni är mer än några familjer i grannskapet som börjar fundera på vad ni vill göra. Har ni i grannskapet börjat titta på integrerade processer? En process betyder att ni vill ta vissa steg och börja mäta vad ni gör. Det vill säga: har ni börjat se på samverkan mellan kommun, skola och grannskapet? Viktigt här är att grannskapet har något gemensamt att börja samtala om. Använd därför grundboken ”Reflektioner kring själens liv” för att hålla hjärtliga och andliga samtal med varandra.

2 Bemyndigar ni ungdomarna?

Låter ni ungdomarna göra små miniprojekt som att hämta in statistik, ta reda på grannskapets negativa krafter, miljöfrågor m.m. Samt det viktigaste: studiecirklar för att träna ledarskap tillsammans med juniorungdomarna, speciellt att ta fram deras talanger och egenskaper, träna med dem kritiskt tänkande och prata om värdegrunder. Har skolan och kommunen börjat samarbeta med er i grannskapet?

3 Dynamiska grannskapsmöten för rådslag och reflektion?

Ett viktigt steg i er satsning på förnyelse av grannskapet, tillsammans. Det behövs forum för rådslag, reflektion och planering. Då är det bra om ni får ungdomarna att ta fram program, bjuda in till och hålla i grannskapsmöten var tredje månad. Hur långt har ni kommit i processen? Hur fungerade det? Vad är största utmaning?


Det räcker inte att ni har många (isolerade) grannskapsaktiviteter och eldsjälar som hjälper till — om inte aktiviteterna i grannskapet är integrerade och samordnade överlag och om det inte finns några grannskapscprocesser där ni kan mäta och analysera vart ni är på väg i grannskapet. Om ni inte har tid med hjärtliga samtal med varandra eller att ungdomarna inte får uppdrag att ta ledarskap i grannskapet, faller ju hela konceptet.

Kan du visa till konkreta och dokumenterade exempel på vad ni gör under minst én av punkterna ovan är du varmt välkomna att skicka in en förfrågan i alla fall.

Vi lägger till de grannskap till grannskapslistan och Google Maps som kommer in fortlöpande och prioriterar de grannskap som har förståelse för vad grannskapets egentliga behov är, har en plan, en gemensam vision och framförallt har bemyndigad ungdomarna att vara i centrum för grannskapsarbetet.

Du kan lägga till ditt grannskap via LocalLife eller via grannskap.nu. LocalLife är ett företag som utgår från KTH och samarbetar med bland annat Stockholms stad kring grannsapsutveckling.

Lägg till grannskap via LocalLife

 

 

Fyll i formuläret för ditt grannskap via grannskap.nu

Print Friendly, PDF & Email