Kommunernas roll i grannskapen

Kommuner

Kommunerna ute i landet kommer att spela en viktig roll för att främja en grannskapsrörelse inom sin kommun. I dag satsar kommunerna miljoner av pengar i sina kommun- eller stadsdelar, till social verksamhet, stöd till föreningsliv och organisationer, demokrati och miljö, förskoleverksamhet, kultur- och fritidsaktiviteter, äldrevård och strategisk planering.

Uppmuntran till grannskapsutveckling

Vi uppmuntrar till detta och ber kommunerna nu identifiera i ett första steg ett antal  grannskap inom sitt område. Tillsammans med skolor och organisationer som bemyndigar ungdomar att göra miniprojekt och ta fram statistikgrundlag inför grannskapssatsningar och grannskapsmöten var tredje månad, skapas en nödvändig dynamik för att främja vänliga, nyskapande och entusiastiska grannskap, med människor som vill samarbeta, lära sig av varandra och ta del av mångfalden av mänskliga resurser som finns i Sverige.

Det är en lärande process och vi är inte nu rädda för att göra misstag. I grannskapen runt om i Sverige finns eldsjälar, och de behöver stöd. Det behövs lokaler, faciliteter som hjälper och stödjer en börjande grannskapsrörelse. Det behövs kunskap och lärdomar och nätverkande.

Det kan behövas att bygga upp nya kommunikationsvägar och en ny administration som hjälper de första grannskapen med att identifiera och att förstå enkla processer – som rådslag, språk, hygien, respekt, att förklara vad lagar och regler betyder, disciplin, ansvarsområden, att lyssna på ungdomarna och att bemyndiga dem till att ta på sig ledarskapet i grannskapsutvecklingen.

Introducera nya tankemönster för kommunsatsningar

Kommunerna, tillsammans med skolor och civilsamhället kommer att bli viktiga för att kartlägga grannskapen, identifiera viktiga processer och integrera dessa i grannskapsarbetet. Det behövs nya metoder och verktyg. Nya tankesätt på fördelning av resurser och utveckling av infrastruktur. Grannskapen får en röst, ungdomarna blir hörda och det kommer att leda till en mjukare ledningsstil.

När kommunerna kategoriserar och hittar system för att jämföra grannskapen utvecklingsnivå inom sitt område handlar det om att ta vara på mjuka värderingar, värdegrunder, demokrati och mänskliga rättigheter. Grannskapen kommer att vara olika och med människan i centrum blir det ingen prestigeförlust om ett grannskap tar längre tid på sig för att integrera sig i det nya landskapet.

Genom att styrka civilsamhället och bemyndiga den enskilda människan ute i grannskapen – att främja enskilda initiativ och lyssna på de boende – speciellt på ungdomarna – ute i grannskapen, får kommunerna in helt nya insikter och lärdomar från grannskapsbygget. Detta är kunskap i inte har i dag, då det inte finns forum för att hantera dessa frågeställningar.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email