Individen

Ungdomarna i grannskapet

Eldsjälar ute i grannskapen engagerar sig

Du är en eldsjäl (antingen du vet det eller inte) vare sig du är ung eller gammal, kommer från en fattig familj eller har har en god stabil ekonomi.  Du bor i ett grannskap, någon plats i Sverige. I storstan eller på landsbygden. Nära till grannen och kommunikationsmedel, eller långt från folk. Ditt grannskap kan bestå av tusentals personer inom 500-meter eller 10 mil till närmaste granne. Hur ditt grannskap ser ut, med fin fysisk utsikt över fjord och fjäll, eller trädgården eller rakt in i betongdjungeln är inte det viktigaste.

Det viktigaste är att du trivs och att du mår bra där du bor. Även om du bor i ett höghus och hör grannarna stöka runt, eller bara hör ljudet av vinden runt husknuten, så påverkas du av många faktorer. Världen är komplex och vi människor är komplexa varelser.

Nu när grannskapsbygget tar fart i Sverige kommer du att komma bli med på en spännande och utmanande resa. Det kommer att bli möjligheter att nätverka med din närmaste granna, att ta del av många aktiviteter som kommer att vara stimulerande, men utmanande. En del kommer att känna sig främmande för vad som händer i grannskapet, kanske du inte hänger helt med. Vad händer nu? En del är rädd för förändringar, och det är klart: under en övergångsfas där grannskapen arbetar med en intern process för att förstå sig själv, förstå vad grannskapet är, där de får hjälp från experter och andra som vill påverka, kan det i stunden känns smärtsamt.

Olika åsikter berikar och inspirerar

Människor med en annan kultur, religion eller åsikter kommer i ökande grad att flytta in i ditt grannskap och ”störa” din dröm om lugn och ro eller utmana ditt trossystem etc. Du kommer att se att din världsbild utvidgas, förändras och förnyas. Men det är en process, och den är både individuell och kollektiv.

Föreningslivet, civila samhället tillsammans med skolor, kommunala och statliga myndigheter kommer att integrera sina ansträngningar för att kartlägga grannskap runt om i Sverige. Du kommer kanske att finna dig mitt i en process (som inte är startat än) där du blir intervjuat av ungdomar och andra som vill hjälpa till. Du kanske inte behöver hjälp eller inte ens vill hjälpa till. Så kan det vara.

Oavsett – din inställning till livet, till världen och till grannskapet är mycket värdefulla. Du önskas härmed välkommen in i en ny värld – där nya tankesätt möts och där nya idéer som varslar om en ny tid för mänskligheten presenteras för dig och dina grannar.

En tid där människan är viktig, och bara du vet vem du är, vad du kan, vad du vill – och hur vi kan jobba tillsammans.

Med en välkomnande inställning möter du nu de första grannskapsbyggarna med vänlighet, respekt, nyfikenhet och ett öppet sinne. Du kommer att få äran av att vara de första som tar del av de många möjligheterna som nu ges dig och grannskapet.

En ny värld kommer inte av sig själv. Det krävs många deltagare – med många åsikter – som kan uppfattas att de sticker åt alla håll. Och det kommer att vara en övergångsfas där olika åsikter kan skapa utmaningar – innan grannskapsprocesserna börjar att förstås.

Motgångar ses inte som en förlust – men som lärdomar

Du kommer att uppleva motgångar där grannar som inte önskar förändringar kommer att ställa sig på tvären. Men inte du. Du kommer att ha överseende, tolerans och tillförsikt. Med de värdegrunder som samfunden ute i grannskapet tar fram kommer du att få möjligheten att delta på studiecirklar och kurser som gör att du står bra rustat till att förstå grannskapsbygget. Med hjälp av nya verktyg, nya metoder och pedagogiska hjälpmedel kommer du att förstå och bidra till en bättre värld för morgondagens barn och ungdomar.

Som studiecirkelledare och handledare får du ny kunskap

Du kan bli en studiecirkelledare eller handledare för barnklasser och ungdomar. Kanske kommer du att vara handledare för en grupp juniorungdomar (11-14-åringar) som kommer att se upp till dig som du kommer att undervisa om grannskapsprocesserna, moral, etik, värdegrundar, miljön, matematik, historia, geografi, samhällskunskap, språk m.m. under flera år framöver.

Du och din kunskap, dina insikter är värdefulla och grannskapet behöver dig.

Du är välkommen att kontakta din granne och börja samtala om vad ni kan göra tillsammans.

Vis öppet intresse för dina grannar och medmänniskor. Gör någon bra. Inviter grannen till besök. Ta en kopp te eller kaffe och fika. Skapa en oas i vardagen med inspirerande samtal, där ni tar upp de teman som ni vill att grannskapet ska arbeta med. Bjud in fler grannar och bestäm tider för grannskapsmöten.

Ungdomar förstår grann-skapet och behöver dig

När ni i grannskapet börjar delta på tremånadersgrannskapsmöten där ungdomarna är de som tar ledarskap och presenterar sina insikter och förståelse över de sociala krafter som verkar i grannskapen och som gör program och arrangerar mötena.

Du bidrar med dina insikter och skapar förståelse och ser sammanhang.

Då skapas en ny kultur av ömsesidigt samarbete och vi människor får uppleva en ny tidsålder, strålande och mer härlig än vad vi kan tro i dag.

Allt på grund av dig och dina talanger och din vilja att medverka.

Vi behöver dig. Grannskapet behöver dig.

 

 

Print Friendly, PDF & Email