Syftet med webbplatsen

Labyrint - frågetecken

Syftet med grannskap.nu är att lyfta fram och bemyndiga alla som bor i Sverige (särskild de yngre ungdomarna) att börja identifiera sina grannskap och närområden, börja tala med sina grannar om hur man kan utveckla sunda och hälsosamma grannskap där ungdomar tar ledarskap samt börjar fundera och undersöka vilka aktiviteter och integrerande processer som grannskapen är i behov av idag och framöver.

Nya tankemodeller och -mönster presenteras för dig. Du kommer att stöta på helt nya koncept, samt kommer att kunna se de första glimt av hur en möjlig framtida civilisation skulle kunne se ut.

Inspirationskälla för framtiden

Webbplatsen har som mål att bli en viktig inspirationskälla för eldsjälar ute på fältet, samt bli en referensplattform för nya idéer, verktyg, metoder och insikter i en långsiktig strategi för att förstå (om möjligt) de processer, aktiviteter och utvecklingssteg (som i dag inte existerar) vi tror kan behövas ute i grannskapen.

Förhoppningen är att du som besöker grannskap.nu framöver kommer att hitta spännande, tankeväckande och intressanta nyheter, artiklar, åsikter som kan inspirera, beröra, göra dig glad, göra dig arg, eller skapa i dig, en längtan efter att medverka i något större.

Nyckelteman: ungdomars bemyndigande

I skrivande stund är nyckelteman ungdomens bemyndigande; att vara aktiva medarbetare i sitt grannskap gällande statistikinsamling, utforskning av grannskapet samt återrapportering till grannskapsmöten som hölls var tredje månad. Vidare vill all information här vara ett dynamisk uppslagsverk där vem som helst kan ta till sig idéerna för att skapa bättre grannskap.

Motverka sekularismen i samhället

Ett annat viktigt syfte är att medverka till att nå så många som möjligt ute i grannskapen — som har en brinnande längtan efter något bättre — med verktyg och metoder för att ta del av varje människas inre, mystiska och andliga värderingar. Här vill de religiösa samfunden spela en stor roll som bärare av andliga traditioner som berikar och lyfter vanliga människor till stordåd.

Integrera fyra viktiga aktörer i grannskapen

Vi tror även att fyra viktiga aktörer: individen, grannskapen, kommunerna och skolorna (tillsammans med civilsamhället) kommer att hitta varandra och skapa nya förutsättningar för dialog och medverkar till hälsosamma och hjärtliga grannskap.


På grannskap.nu kommer du att hitta resurser, tjänster och information (till lärare, ungdomar, pedagoger, handledare, som du kan använda i ditt grannskap. Det kan förekomma annonsering för produkter och tjänster på webbplatsen.

Vi har inte som mål att vara neutrala – och framtida redaktörer som medverkar på grannskap.nu kommer att ta upp olika teman från olika vinklar. Webbplatsen tar för närvarande inte emot bidrag, stöd eller är på andra sätt knutit till någon enskild organisation.

Du kommer att se att syftet med grannskap.nu är att vara i frontlinjen för en ny tid, där enhet i mångfald, bemyndigandet av gemene man skapar ett bättre samhälle.

Du som läser det här förstår att det mesta som skrivs på grannskap.nu är mer än ett vagt hopp eller en önskan om en bättre framtid för Sverige (och världen).

Kanske är det i hoppet och tron på något bättre att man hittar kreativa lösningar på svåra utmaningar? Kanske är det just från helt oväntad håll man får nya insikter?

Det är med de förutsättningar som grannskap.nu etableras.

Hör av dig till info@grannskap.nu om du har något du vill berätta!

 

Print Friendly, PDF & Email