Religiösa samfund

Kärlek och medmänsklighet mellan religionerna

Religiösa samfund runt om i Sverige kommer att spela en nyckelroll i grannskapsbygge och att ta fram gemensamma värdegrunder. Detta kommer att skapa ett klimat för ömsesidigt förståelse, samarbete, främjande av demokratiska och mänskliga rättigheter.

Då människor med helt olika livssyn och förståelse får det andliga samverkar; antingen det är kristna, muslimer, bahá’íer, icke-troende och agnostiker – så främjas nya kunskaper som är värdefulla i grannskapsprocessen.

Nya grannskapshandböcker kommer att ta fram studiecirkelmaterial, kurser och handledningar som stimulerar en andlig förståelse för de begrepp som människor nu möter ute i grannskapen.

Nya frågeställningar möts – hur stimulerar vi till och främjar vänskap på tvärs av religion, kultur, etnicitet och bakgrund? Hur skapar vi Guds rike på jorden? Behövs Guds rike? Vad är andlighet och Gud. Folk runt om i de nya grannskapen som nu möts, som börjar hälsa på varandra, som deltar i varandras kulturella eller religiösa högtidsdagar, som är uppriktigt nyfikna på varandra behöver en inre kompass. Vi behöver att se varandra som jämlikar, och även om vi har med oss traditioner, livskunskap och värderingar om hur vi kan och bör lösa mellanmänskliga problem, så står inte dessa nu i vägen för att skapa en ny grannskapskultur.

Då vi alla är med, antingen vi tror på en högre dimension, en gudskraft, eller bara tror på människan, så lider vi inga prestigeförluster om andra inte håller med vad vi tar upp för olika teman i grannskapen. Sveriges grannskap är så olika och i mångfalden frodas människor – som stödjer nya tankemönster, som inte låter sig ha någon fördom gällande folks kultur, religion, etnicitet, kön etc.

Nu när nya grannskaps som bildas, där grannar möts och öppet rådslår om de utmaningar som ligger framför oss alla har ingen rädsla. De fruktar inte konflikter eller blir sårade – de är ödmjuka och varsamma och reflekterar över hur de kan hjälpa varandra att förstå grannskapsprocesserna. De tar hjälp av sina vänner och tillsammans byggs ett nytt samhällstänk — där vi ser jorden som ett enda land och mänsklighetens som dess medborgare.

De religiösa samfunden som samverkar med kommuner, skolor och civilsamhället skapar en ny kraft när de bemyndigar ungdomarna att bli fredsambassadörer ute i grannskapen. Med gemensamma värderingar uppnås enhet i tanke och en ny vision för vår framtid tas fram. Långt från att vara en uniform sak, att tvinga på sina åsikter, främjar nu de religiösa samfunden samförstånd, förståelse, empati, kärlek och ömsesidig respekt mellan människor som tror, eller inte tror på det andliga, det goda inom människorna.

När religiösa grupper nu möts, har andaktsstunder tillsammans och tänder hopp i människornas hjärta, skapas nya förhållningssätt och glädje. En ny kultur uppstår, där ungdomar som uppfylls av hopp använder konst, kultur, musik och sina insikter i grannskapsarbetet. Hjärtans band tänds och med mycket humor och värme tar de religiösa samfunden del av grannskapsbygget runt om i Sverige.

 

Print Friendly, PDF & Email