Ungdomarna spelar en roll

Ute i storstadsgrannskapen, kan det finnas en ungdomsklubb eller fritidsgård. Kanske finns det en på din gata?

Är ungdomsklubben integrerad med grannskapets processer? Eller är det endast en placering – en container där barn och ungdomar ska placeras efter skoltid?

Hur kan vi bemyndiga ungdomarna så att de tar initiativ, ut blir grannskapets ledare?

Kan skolan och kommunen initiera små miniprojekt ute i grannskapen som ungdomarna kan delta i?

Vad kan de göra?

 

 

Print Friendly, PDF & Email