Logotyp

Jag försöker hitta en bra och flexibel logotyp. Just nu har jag landat med några varianter:

Grannskap logotyp     Logotyp

De två runda trianglarna symboliserar ”uppe” och ”nere”, ”höjd” eller ”djup”, ”ljus” eller ”mörker” och representerar även att grannskapen (eller individen i grannskapen) står i centrum mellan två krafter – en positiv skapande, harmoniserande, omskapande dynamisk kraft och en nedbrytande, omstörtande, förstörande, skadlig materialistisk negativ kraft.

Dessa krafter verkar på samhället i stort och i grannskapen såklart. De påverkar även individen, som varje dag får ta del av de utmaningar som finns i sina hem, närområden och inom familjen.

Den positiva, omdanande andliga kraften pekar uppåt och är här (i logotypen) starkare en den negativa kraften. Men i verkligheten kan den negativa kraften, de sociala negativa krafterna som verkar i grannskapen och de sekulära krafterna i landet påverka och förlama både eldsjälar och samhällsinstutitioner.

Du är fri att använda dessa webbanpassade logotyperna och länka till grannskap.nu. Du får minska logotyperna. Du kan även använda dem i trycksaker – kontakta oss om du behöver en högupplöst logotyp.

Print Friendly, PDF & Email