Böcker

Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Mer information →
Att tjäna

Att tjäna

Den här boken som ingår i Ruhi-institutets serie är till för eldsjälar som vill medverka i grannskapsprocessen. Här får du en grundläggande introduktion i hur bahá'íerna arbetar i grannskap runt om i Sverige och över hela världen.

Mer information →
Att undervisa barn

Att undervisa barn

Den här boken från Ruhi-institutet gör dig till handledare för barnklasser i grannskapet. Du utgår från bahá'í-värdegrunder och med lekfulla aktiviteter integreras barnen i grannskapsarbetet.

Mer information →
Creating a Life Together

Creating a Life Together

Creating a Life Together is the only resource available that provides step-by-step practical information distilled from numerous firsthand sources on how to establish an intentional community. It deals in depth with structural, interpersonal and leadership issues, decision-making methods, vision statements, and the development of a legal structure, as well as profiling well-established model communities. This exhaustive guide includes excellent sample documents among its wealth of resources.

Mer information →
Drum Circle Facilitation

Drum Circle Facilitation

Author:
Sökord: Andlighet, Barn, Musik

As the popularity for drum circles continues to grow, the need for facilitators increases as well. Written by the foremost authority in this field, Arthur Hull offers his insights, plans and practical strategies to become a facilitator - regardless of your musical background...

Mer information →
Reflektioner kring själens liv

Reflektioner kring själens liv

Ruhi-institutet har tagit fram en grundbok för alla som arbetar i grannskap runt om i världen. Den här boken lägger vikt på andliga teman utifrån bahá'í-samfundets modell för andlig utveckling. Vi behöver en grundförståelse av värdegrunder i grannskapsarbetet - så denna boken rekommenderas varmt.

Mer information →
Den nya inlärningen

Den nya inlärningen

Hur kan undervisningen bättre underlätta inlärning för våra elever? Det är frågan John Steinberg ställde i mitten på 1980-talet när denna bok skrevs första gången innan några uppdateringar sedan dess. Här frår du en introduktion till intressanta inlärningsmetoder som suggestopedi, samarbetsinlärning, NLP m.fl. och får konkreta tips om hur dessa tankar kan integreras i normal undervisning.

Mer information →
Ung i styrelse

Ung i styrelse

Genre: Ungdomar

Den här boken ger dig som styrelseledamot i en ungdomsorganisation redskap för styrning och en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om styrelsearbetets många spännande och ansvarsfyllda områden.

Mer information →
Bekräftelsens vindar

Bekräftelsens vindar

Följ Musonda och Rose och deras tankar och diskussioner kring framtiden och Guds bekräftelse. Ytterligare böcker för juniorer är på gång, så håll ögonen öppna.

Mer information →
Gör det enkelt

Gör det enkelt

OM BOKEN

”Gör det enkelt!” är en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar, enkel att använda för dig som vill skapa mer engagemang och nå längre med förbättringsarbetet. Anta enkelheten som princip för ditt ledarskap och du kommer att se att förbättringsarbetet blomstrar. Därför bygger boken på enkla modeller och principer som både är lätta att minnas och handla efter. För i slutändan är det ledarskapet du och din organisation utövar som spelar roll, inte vad ni kan eller vet i teorin.

Boken består av fyra delar:

  1. Ständiga förbättringar – i all enkelhet
  2. Att skapa motivation och engagemang
  3. Ledarskap för att bygga en förbättringskultur
  4. Gör det enkelt – i praktiken

Boken släpptes vid jul 2015 och har redan distribuerats i nästan 2 000 exemplar. Boken följer C2s princip ”100 sidor – 100 kronor” och är enkel att läsa oavsett tidigare erfarenheter av förbättringsarbete.

Mer information →
Nya inlärningsrevolutionen
Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle

Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle

Vår planet befolkas i dag av drygt 7 miljarder människor. Till år 2100 är vi kanske så många som 11 miljarder människor. Hur ska vi leva och fördela jordens resurser så att också framtida generationer kan få ett bra liv här på jorden? Allt fler rapporter, framför allt från FNs klimatpanel, visar att det brådskar att visa handlingskraft.

Mer information →
Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

An excursion into the realm of ideas - a challenging, demanding and thought-provoking book. The two works presented here, 'Heart Thoughts' and 'A Place for a Psychological Philosophy' are an attempt to rethink ideas which have persisted in Western philosophy and metaphysics for millennia.

Mer information →
Spiritual Mothering

Spiritual Mothering

Essays written by parents around the world on themes vital to every parent and parent-to-be, including ‘The Noble Job of Parenthood’, ‘Love and Nurturing’, ‘Becoming a Non‑Critical Parent’ and ‘Developing Spiritual Capacities’.

Mer information →
Integration och grannskap

Integration och grannskap

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Mer information →
The Great Neighborhood Book

The Great Neighborhood Book

Abandoned lots and litter-strewn pathways, or rows of green beans and pockets of wildflowers? Graffiti-marked walls and desolate bus stops, or shady refuges and comfortable seating? What transforms a dingy, inhospitable area into a dynamic gathering place? How do individuals take back their neighborhood?

Mer information →
Bäst i världen

Bäst i världen

Inspiration till förbättring!

Bäst i världen får du steg för steg följa ett verkligt praktikfall: ett IT-företags resa mot ständiga förbättringar i världsklass. Joakim Ahlström ger dig inspiration och praktiska tips om metoder, verktyg och ledarskap för att etablera, befästa och ständigt bygga vidare ert förbättringsarbete. ”Bäst i världen” är en enkel och inspirerande bok som kan – och kanske bör – läsas av alla, från golvet till styrelserummen. Boken ”Bäst i världen” har sålts i över 10 000 exemplar på svenska och engelska.

Mer information →