Grannskapsprocess

Vad är en process?

En process är en sammanhängande uppsättning av aktiviteter som upprepas i tiden. Inom kvalitetsområdet ligger fokus på processer. Det är processer som skall mätas och förbättras när det gäller kvalitet. Processer omvandlar resurser till prestationer och utgör värdeskapande i en organisation.

Så är frågan – hur ser grannskapet ut? Är det känd, är alla i grannskapet överens? Om ja, vilka processer finns? Om nej, då finns det inga processer.

 


Grannskap – Skapad med Haiku Deck, onlinepresentationer som inspirerar;

Print Friendly, PDF & Email