Idrottsföreningar

Att sporta och delta i idrott är bra för den fysiska och mentala hälsan. Ungdomar och vuxna som sitter framför datorn för mycket, som passiviseras behöver röra på sig. Idrottsklubbar, fotbollsklubbar, friidrottsföreningar m.m. kommer att spela en nyckelroll för att främja motion, idrott och en sund livsstil i grannskapen. Genom att integrera sportsaktiviteterna i grannskapsområden och skapa nya förhållningssätt där alla i grannskapet ska vara med i någon form för hälsosam motion, rörelse och aktivitet, kommer vi främja mer hälsosamma grannskap.

Idrottsrörelsen och alla som motionerar behöver då att noga undersöka grannskapens behov, de behöver undersöka vilka som behöver motion och rörelse. Hitta smarta sätt att introducera tider för gruppaktiviteter, rörelselek mellan barn, ungdomar och vuxna i grannskapen. Kanske behöver varje grannskap en gympasal eller motionsplats? Vilka möjligheter till nytänk finns.

Här kan skolan, idrottsföreningar och kommunen samverka för att hitta nya förhållningssätt för att alla boende i grannskapet ska få motion och rörelse. Det kan göras genom att ungdomarna gör djupintervjuer bland de boende, att idrottsklubbarna kommer ut i grannskapen, att grannskapen får passande motionsanläggningar m.m.

Det hjälper inte att bara ha en bollplan för spontanidrott. Rörelse och motion måste sättas i en sammanhang och integreras i grannskapen.

Vi behöver nya grepp och en närhet till sportsaktiviteter utifrån hälsonormer och grannskapens puls.

Förhoppningen är stor på att idrottsrörelsen, skolor och myndigheter nu går sammans för att identifiera grannskapens puls, kategorisera grannskapen och börja en omfattande jämförelsestudie som visar hur grannskap som premieras där alla boende i grannskapen får en gemensam plan, individuellt och kollektivt för idrott, rörelselekar, motion för ett bättre liv.

När grannskapens puls är identifierad kan man ha lokala tävlingar mellan grannskapen, regionala och nationella grannskapstävlingar med syfte att skapa bättre hälsa.

Grannskap som nu behöver mycket hjärnaktivitet att fundera på hur de ska utveckla grannskapen får inte sitta still i tänkandet – men behöver obligatorisk schemalagd rörelse. Kanske får vi se grannskap med hundratals grannar som gör kollektiva sporter utomhus, tillsammans eller träningsgrupper med coacher som skapar mental styrka och konditionsträning.

Den nya grannskapsprocessen behöver friska människor för att orka med de utmaningar som står framför oss. Därför bör en lokal friskvård utvecklas och samarbete med hälsovården och alla aktörer inom idrott- och motionsfrämjande verksamheter bör ta denna utmaningen på allvar.

Print Friendly, PDF & Email