Gemensamma utbildningar för alla grannskap

Gemensamma grannskapsutbildningar

Att gå igenom alle grannskapets grundkurser kan beräknas 2-4 år. Beroende på varje individs inlärningsförmåga och känsla för att medverka. Det kommer att gå i vågor. Det handlar inte om att trycka in kunskap, men att delta över tid och att bibehålla engagemanget. En del kanske tar till sig kunskapen på 1 år rent intellektuellt, men är inte kapabel att omsätta lärdomen i praktiken. Medans några kanske tar endast grundutbildningen på 8 år och är en verklig eldsjäl i grannskapet. Här är allt tillåtet och varje individ ökar sin kunskap och tar med sig sina färdigheter.

Fyra aktörer i grannskapen tar grannskapsutbildningen på allvar

I och med att alla medarbetare, från externa medhjälpare från de fyra aktörerna (grannskapet, skolor, kommunen och statliga myndigheter samt civilsamhällets representanter) till de boenden tar samma grund-, gren- och handledarutbildning tillsammans skapas tillit och gemensam förståelse. Då minskas ”vi”- och ”dom”-mentaliteten. Det handlar inte om något uniformt system som ska påtvingas, men ett system som ska öka ett mångfald av initiativ hos människan, som ska öppna upp portar till ny kunskap, ge nya insikter och skapa glädje och välbefinnande. Även om utbildningsserien vill bli gemensam för ett kluster av grannskap, måste det vara frivilligt att använda. Det ska inte kännas som att bli pådyttat något system eller konstiga teorier eller märkliga förhållningssätt. Det krävs därför era insikter i detta – samt en vilja till att kompromissa och börja – antingen använda befintlig material, prova ut det och modifiera anpassa det eller ta fram helt nytt material – med utgångspunkt från era föreningars ”samlade verker”.

Som jag förstår det behöver vi i grannskapsarbetet ha en utgångspunkt att varje människa har blivit utrustad med potential att bidra till sin egen omvandling och omvandling av sitt grannskap. Och alla boende i grannskapet är utrustad med alla de kapaciteter som tillåter dem själva att utvecklas. Det vill säga att de fyra aktörerna i grannskapen behöver gå systematiskt till väga och hjälpa (via utbildningsprogram, studiecirklar) både aktörerna själva och de boende att bli mer medvetna om vilka mänskliga och nobla potential de har. Vi måste få en medvetenhet om hur alla kan se sig som medarbetare och använda den potentialen för deras grannskaps och närområdes välbefinnande – trivsel i mångfald.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar