Utbildningar för din förening i progressiva grannskap

Utbildningar och kurser

Sitter din förening eller organisation på lämpligt material för utbildningar av  din förening – demokrati- och grannskapsutbildningar? Sitt inte på det, men använd materialet och låt flera av befolkningen i grannskapen få tillgång till materialet.

Har din förening/organisation tillgång till ett sådant material är det bra att lyfta fram det. När du har tillgång till dessa grundkurser eller specialistkurser kan de ingå i grenkurserna inom områden under:

Grannskapsutbildningsmaterialet kategoriser vi i följande viktiga kärnområden:

  • Barnutbildning: 6-10 åringar
  • Juniorungdomsutbildningar: 11-14-åringar
  • Ungdomsprogram: 15-18 åringar
  • Vuxenutbildning: 18+

I tillägg till stommen, tar vi fram handledarmaterial och utvecklar grenkurser. Kurserna baserar vi på lärdomen vi får – och vi baserar dessa på de praktiska behoven. Utgångspunkten är att alla grannskap går igenom samma demokratiseringsprocess. Därmed blir utbildningarna ”universella” och vi anpassar utbildningarna till varje grannskaps behov.

En serie utbildningar för din förening ska tas fram

Studiecirklarna bör vanligtvis bestå av studiesekvenser som vi läser intensivt genom kampanjer i grannskapen. Vi läser dem tillsammans under några veckor, eller vanligtvis under en termin. Grundkurserna baserar vi på kunskaper om vem är jag, vad kan jag, vad kan vi göra tillsammans och hur vill vi göra det tillsammans. Läroplanen baserar vi på reflektion, samtal och grundläggande förståelse för att utveckla mänskligt potential och våra dolda resurser.

Grundkurserna gör att vi tränar upp våra färdigheter: när vi ser oss som medarbetare, då skapar vi trygghet och förtroende för varandras kapaciteter och talanger, då utvecklar vi har lästräning för de yngre. Samtidigt lär vi oss att uttrycka oss bättre, vi tränar på ledarskap, på konsten att hålla anföranden, berättarteknik.

Grundkurserna går hela grannskapet igenom – och medans vi i grenkurserna tar upp ytterligare aspekter kring en stor mängd områden som värdegrunder, familjeliv, ekonomi, värdet av kunskap, kultur, konst och musik, blir det mycket lättare när vi tjänar i grannskapen, när vi utvecklar ungdomars roll genom effektiv rådplägning, entreprenörskap etc.

Fortsättning följer …

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar