Kategori: Grannskap

Gemensamma utbildningar för alla grannskap

Gemensamma grannskapsutbildningar

Att gå igenom alle grannskapets grundkurser kan beräknas 2-4 år. Beroende på varje individs inlärningsförmåga och känsla för att medverka. Det kommer att gå i vågor. Det handlar inte om att trycka in kunskap, men att delta över tid och att bibehålla engagemanget. En del kanske tar till sig kunskapen på 1 år rent intellektuellt, […]

Grannskapsutbildningar för progressiva grannskap

Utbildningar och kurser

Sitter din förening eller organisation på lämpligt material för grannskapsutbildningar? Sitt inte på det, använd det och låt flera av oss få tillgång till materialet. Om ni i er förening/organisation har tillgång till ett sådant material borde det vara på hög tid att lyfta fram det. Kanske ni har grundkurser eller specialistkurser som kan ingå i […]

Systematiska utbildningsprogram för grannskapen

Grannskapsutbildningar

Just nu finns inte tankar för omfattande grannskapsutbildningar i sin helhet på agendan, men det bör snarast möjligt komma in på grannskapsarenan och i planerandet. Och vi har knappt med tillgång till material anpassad verksamheten, även om föreningslivet har utmärkta program, som inte har kommit upp på ytan, eller som behövs utvecklas och uppdateras för att kunde användas. […]

Grannskapsmodell för progressiva grannskap

Grannskapsmodell för samverkan

Termen ”grannskap” är inte helt bestämd, begreppet är känd sedan länge (grannskap, omnejd, omgivning, naboskap, närområde …). KTH-forskarna samt forskare från Göteborgs universitet som jag nätverkar med tror att ett grannskap i Sverige har runt 2 000 – 5 000 invånare i Sverige (medan t.ex. Hong Kong kan ha runt 300 000 människor på samma yta). Modellen […]

Pedagogiska verktyg – grundutbildning för grannskapen

Grundutbildningar i grannskapet

Tänkte dela med mig av några pedagogiska medel som jag anser som vitala och mycket viktiga i grannskapsarbetet. Det gäller ju grannskapsutveckling och social förändring tillsammans – det är ett omfattande arbete – och vi behöver nu växla upp i en högre växel. Detta innebär i praktiken en nyorientering och i grunden en andlig omvandling. Det […]

Fyra aktörer samt ungdomar samarbete i grannskapen

Grannskapsmöte i Sollentuna

De fyra aktörerna som nu behöver börja samarbeta närmare i grannskapen är de boenden själva, grundskolor och gymnasieskolor, kommuner och statliga myndigheter samt civilsamhällets föreningar, klubbar, byalag, organisationer, trossamfunden och företagen. Dessa, måste förutan att samarbeta tät i grannskapen även se till att mobilisera stora grupper ungdomar som känner ägarskap till sitt grannskap och börja […]