Systematiska utbildningsprogram för grannskapen

Grannskapsutbildningar

Just nu finns inte tankar för omfattande grannskapsutbildningar i sin helhet på agendan, men det bör snarast möjligt komma in på grannskapsarenan och i planerandet. Och vi har knappt med tillgång till material anpassad verksamheten, även om föreningslivet har utmärkta program, som inte har kommit upp på ytan, eller som behövs utvecklas och uppdateras för att kunde användas. Här bör någon få i uppgift att inventera vad som finns av lämpligt material, utforska materialet och anpassa det för grannskapssamverkan. Ni som har studiematerial för åldersgruppen från barn, ungdomar och vuxna får presentera det och tillsammans utforskar vi materialet, börjar använda det och vidareutvecklar det anpassad behovet.  Kan någon ta på sig uppgiften att samla in, beskriva materialet, dess syfte och identifiera framgångsfaktorer och möjligheter, samt utmaningar?

Utbildningar för barn, ungdomar och vuxna ger perspektiv

Det behövs handledarmaterial och material för barn, ungdomar och vuxna. Materialet måste baseras mycket på värdegrunder och ge rum för eftertanke och reflektion. Det måste öppna upp förståelse för grannskapsprocesserna och stimulera hjärta och hjärna – träna upp praktiska förmågor hos deltagarna och utveckla både konstnärliga och vetenskapliga principer. Materialet bör vara på lätt svenska samt engagera under många år. En studiecirkelserie som tar utgångspunkt i människan och deras behov – som kan engagera grannskapsbyggarna under många år. Det kan gärna vara ett material med en grundstomme och förgreningar som gör att alla i grannskapet får tillgång till huvudstommen, som kanske blir ”obligatoriskt” för alla grannskapsbyggare, medans grenkurserna blir mer specialiserade kurser.

Vi får senare sätta upp en plan för hur många hushåll och familjer som går igenom de första grannskapsutbildningarna, och då kan vi över tid mäta förändringarna i grannskapen.

Bli med på en kunskapsresa i grannskapen

En tanke är att materialet när vi får det klart får ta grannskapsbyggarna med på en resa – kanske under en tidsperiod på 10-15 år. Det vill säga att det är en långsam organisk process, i stället för en snabb expressutbildning. Men poängen är att stora grupper i grannskapet alla ska ha tillgång till grundstommen, det skapar enighet och förståelse för navigering i grannskapen – övergripande genom ett mångkulturellt grannskap. Materialet ska fungera i små studiegrupper från 3-6 deltagare, kanske upp emot 10-12 deltagare. Och vi behöver få så många som möjligt i grannskapet att ta de första grundkurserna tillsammans för att förstå sig själva, sin roll och grannskapens behov.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar