Ett grannskap är ett geografisk område där grannarna med hjälp av kommunala myndigheter och skolan i samråd har definierad det.  När grannskapet först är definierad geografiskt blir det enkelt att identifiera faktorer som kultur, socioekonomi, miljö, demografi, etnicitet, religionstillhörighet, vård och hälsa.

Grannskap kan ingå i ett eller flera områden, inom en kommundel eller stadsdel inom en kommun, eller ingå som grannskap i ett kluster med flera kommuner, inom ett län.

Print Friendly, PDF & Email