En serie utbildningsprogram

En serie utbildningsprogram vi studerar tillsammans

Just nu tänker inte många på en serie utbildningsprogram för att främja demokratiseringsprocessen i våra grannskap. Många av våra beslutsfattare verkar överse att befolkningen i grannskapen tar ägarskap, främjar demokratiskt beslutsfattande och tar ansvar. Eller rättare sagt, det finns många tankar på detta området.  Däremot finns det inte många som har en perspektiv på hur vi med en omfattande serie grannskapsutbildningar främjar demokratiseringsprocesserna.

Och vi har knappt med tillgång till material anpassad verksamheten. Även om föreningslivet har utmärkta program, som inte har kommit upp på ytan, eller som behövs utvecklas och uppdateras för att kunde användas. Vi inventerar vad som finns av lämpligt material, utforskar materialet och anpassar det för grannskapssamverkan genom reflektion, samråd och planering med korta tidshorisonter á 3 månaders planer.

Ni som har studiematerial för åldersgruppen från barn, ungdomar och vuxna får presentera det och tillsammans utforskar vi materialet, börjar använda det och vidareutvecklar det anpassad behovet.  Kan någon ta på sig uppgiften att samla in en serie utbildningsprogram? Materialet ska beskrivas, hur vi använder det och identifiera framgångsfaktorer och möjligheter, samt utmaningar?

En serie utbildningsprogram för barn, ungdomar och vuxna ger perspektiv

Det behövs handledarmaterial och material för barn, ungdomar och vuxna ska det baseras mycket på värdegrunder och ge rum för eftertanke och reflektion. Utbildningar för barn, ungdomar och vuxna ska öppna upp förståelsen för grannskapsprocesserna. Det stimulerar våra hjärtan och hjärna – vi tränar på praktiska förmågor och utvecklar både konstnärliga och vetenskapliga principer. Materialet gör vi på lätt svenska samt så att det engagerar deltagare under många år. I studiecirkelserien tar vi utgångspunkt i människan och våra behov – som engagerar grannskapsbyggarna under många år.

Det kan gärna vara en serie utbildningsprogram. Det får bli ett material med en grundstomme och förgreningar. Då ser vi när alla i grannskapet tränar på programmet utifrån huvudstommen, som får bli ”obligatoriskt” för alla grannskapsbyggare. Vi utvecklar även grenkurser som blir mer specialiserade kurser.

När vi sätter upp en plan för hur många hushåll och familjer som ska gå igenom de första grannskapsutbildningarna, då mäter vi över tid förändringarna i grannskapen.

Bli med på en kunskapsresa i grannskapen

En tanke är att materialet, när vi får det klart så tar vi med grannskapsbyggarna på en resa – kanske under en tidsperiod på 10-15 år. Det vill säga att det är en långsam organisk process, i stället för en snabb expressutbildning. Men poängen är att stora befolkningsgrupper i grannskapet får tillgång till grundstommen. Det skapar enighet och förståelse för hur vi navigerar i grannskapen – övergripande genom ett mångkulturellt grannskap.

Materialet fungerar för små studiegrupper från 3-6 deltagare, kanske upp emot 10-12 deltagare. Och när befolkningen i grannskapet tar de första grundkurserna tillsammans får den en störrre förståelse om sig själva, sin roll och grannskapens behov.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar