En process är en sammanhängande uppsättning av aktiviteter som upprepas i tiden. Inom kvalitetsområdet ligger fokus på processer. Det är processer som skall mätas och förbättras när det gäller kvalitet. Processer omvandlar resurser till prestationer och utgör något värdeskapande för grannskapen.

Print Friendly, PDF & Email