En kommun är indelad i olika sektorer, kommundelar eller stadsdelar. Inom varje kommundel (stadsdel) finns grannskap. Dessa är inte kartlagda än. Det ligger därför på kommunernas bord att engagera ungdomarna i kartläggningen – att ge ungdomarna uppdrag i samarbete med skolorna. Kommunerna har resurser som kommer till nytta i grannskapen – speciellt gäller det lokalfrågor, att ha en dialog med grannskapet utifrån helt nya principer för deltagande i grannskapets processer och aktiviteter. Detta område kommer att utforskas mycket den kommande tiden.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar