Fattigdomsutrotning – endast möjligt med strukturell omvandling

Opening of the Commission for Social Development, New York, 29 January 2018

Att få en slut på fattigdom kräver mer än endast sociala och ekonomiska ändringar, oberoende hur väl uttänkt och hur bra dessa är. Det kräver en djupgående omprövning av hur fattigdomsfrågan förstås och närmar sig. Här kommer väl fungerande grannskap med integrerade processer att spela en nyckelroll. I dag lider människan kollektivt när en grupp endast tänker på sig själv, isolerad från sina ”grannar”. Det var några av huvudpunkterna man diskuterades på UN Commission for Social Development tog upp på sitt 56 möte i New York 29 januari.

Klicka för länk till The United Nations Live & On Demand Web TV

Ut från vad jag uppfattar det så krävs en djupgående förändring av rådande tankemodeller. Kommissionens mål – att utrota fattigdomen för att uppnå en hållbar utveckling för alla betyder att det inte bara handlar om att öka tillgången till materiella resurser, utmanande som det är. Det kräver snarare en strukturell och social omvandling på nya vägar – som vi aldrig har försökt tidigare. Omfattningen av det arbetet kräver helt nya sätt att förstå grannskaps- och samhällsprocesser som en helhet.

Antagandet att det inte finns tillräckligt pengar misstolkar världens relevanta verklighet. Utmaningen är inte knapphet, men snarare de val och värderingar som vi behöver när vi ska fördela resurserna. Med kluster av grannskap som hjälper varandra, med de integrerade processerna för utbildning, rättvis fördelning av resurser och dynamiska rådslag kan det vara en möjlig väg att gå.

Vi är inne på helt nya spår – och den stora frågan är om grannskap runt om i Sverige vill lyssna på detta råd: börja att planera för framtiden genom att organisera grannskapsmöten, ta till vara lokala resurser, undersök och definiera grannskapens socioekonomiska förbindelser. Engagera ungdomarna i processen och skapa nya nya företag som är miljömedvetna och hållbara med lokal förankring där alla boenden i grannskapen är medägare i sådana företag.

Vi vill då kraftigt minska fattigdomen – då hjärtliga grannskap inte tävlar med varandra om resurserna, men hjälper varandra med senaste tekniken inom områden. Dessutom. Då kommer människorna att inse att de behöver ett andligt sinnelag – det räcker inte endast med ett materiellt tillvägagångssätt.


 Läs mer om trossamfundens roll i grannskapen.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar