Hur bemyndiga gemene man

Studiecirkel

Gemene man (eller kvinna) som deltar i grannskapsarbetet behöver hitta en drivkraft i arbetet ute i grannskapen. Då behövs meningsfulla aktiviteter, jag tänker speciellt på studiecirklar. Vare sig du bor i ett grannskap på landsbygden, i skärgården eller mitt i storstadsdjungeln så handlar det om att vara förberedd. Studiecirklar inom områden som att främja meningsfulla samtal, hålla barnklasser eller ledarskapsträning är viktiga för de som verkar och koordinerar olika aktiviteter i grannskapen.

Det kan vara bra att ta fram träningsinstitut och anordna miniläger för ungdomar och familjer som vill utforska grannskapet. Om det inte finns något träningsinstitut i ditt grannskap än – så kanske det finns i granngrannskapet? Om inte – så kan du börja själv att hålla studiecirklar i ditt grannskap genom studieförbunden, någon organisation eller förening. Enklaste är ju att bjuda in grannen till samtal omkring grannskapet. Vilka drömmar och möjligheter ser ni i grannskapet? Ni får skapa en gemensam vision och undersöka grannskapets behov. Och det är inte lätt om man inte är van.

Det träningsinstitut som jag känner som har kommit längst är Ruhi Institutet från Colombia. Det började på 1970-talet som en gräsrotsrörelse och leds av National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Colombia. Jag antar att det kommer att utvecklas ett grannskapsinstitut i framtiden för att mobilisera en grannskapsrörelse utifrån svenska förhållanden. Kanske känner du till andra utbildningsinstitut som arbetar i grannskapen och har ett helhetsperspektiv på människan, dess nobelhet, värdegrunder, mänskliga värderingar med internationell erfarenhet?

För att bemyndiga boenden i grannskapen runt om i landet behöver vi inspirera till att använda en omvandlande inlärningserfarenhet genom ett lärandecentrerat, experimentellt och samarbetande tillvägagångssätt som underlättas av en handledare snarare än en instruktör, en lärare eller en expert. Vi behöver återvisa samhällsbilder och system för utbildning som en del av utformningen av nya system för lärande och mänsklig utveckling som stämmer överens med en framväxande globala värld.

Att vara handledare för studiecirklar handlar inte om att vara en auktoritet – se det som en tjänst till samhället – en uttrycklig faktor för utbildningen av handledare, som syftar till att främja ”vackert beteende”.

Finns det inga handledare i ditt grannskap – då kan du bli en. Grannskapen behöver dig – med din kompetens, med din bakgrund, med dina insikter.

Berätta för oss vad du kan göra för ditt grannskap. Vill du bli handledare? Skriv till info@grannskap.nu.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar