Kategori: Nyheter

Hur bemyndiga gemene man

Studiecirkel

Gemene man (eller kvinna) som deltar i grannskapsarbetet behöver hitta en drivkraft i arbetet ute i grannskapen. Då behövs meningsfulla aktiviteter, jag tänker speciellt på studiecirklar. Vare sig du bor i ett grannskap på landsbygden, i skärgården eller mitt i storstadsdjungeln så handlar det om att vara förberedd. Studiecirklar inom […]

Fattigdomsutrotning – endast möjligt med strukturell omvandling

Opening of the Commission for Social Development, New York, 29 January 2018

Att få en slut på fattigdom kräver mer än endast sociala och ekonomiska ändringar, oberoende hur väl uttänkt och hur bra dessa är. Det kräver en djupgående omprövning av hur fattigdomsfrågan förstås och närmar sig. Här kommer väl fungerande grannskap med integrerade processer att spela en nyckelroll. I dag lider […]

Ungdomars bemyndigande

Det är en stor, viktig och komplex utmaning vi står inför – ungdomars bemyndigande. Hur kan civila samhället, organisationer, föreningar, samfunden tillsammans med myndigheter och skolorna hitta ingångsportar för att bemyndiga ungdomarna att vara med i de kommande nödvändiga satsningarna på grannskapen? Vad betyder ungdomars bemyndigande och vad är deras […]

Grannskapsbygge på Fryshuset i Husby 21 februari

Några grannar och representanter från en arbetsgrupp och civilsamhället bjuder in till grannskaps- och relationsbygge. Tid: kl. 18.00 – ca. 21.00 Plats:  Fryshuset Husby Lofotengatan 32-34 164 33 Kista Obs! Anmälan till: Harald Indgul, 073-641 56 00. Vi kommer bland annat att arbeta i grupper som tar upp olika teman, […]