Grannar som samarbetar vinner

Grannar

De grannar, vänner och medarbetare i grannskapen runt om i Sverige som nu öppnar sina dörrar för djupa samtal kring sina grannskap och de aktiviteter de vill göra, skapar en grundläggande förändring, inte bara hos sig själv och de få som deltar just nu – men på lång sikt. De erfarenheter de vinner, når de hjärtligt bjuder sina närmaste grannar till dessa samtal och träffar i sina hem, är med på att skapa historia.

Att skapa en sådan inspiration och öppna upp i grannskapen med fantasi och mod är verkligen glädjande.

Det finns rikliga historier – inte bara från Sverige, om hur grannar, vänner som ber om andlig bistånd, hjälp från högre makter och som styrks av sin tro attraherar skönhet och välmående. Det är just vad vi behöver. Trivsel, skönhet och välmående i alla hem.

Vi måste vidga våra sociala cirklar och skapa nya vänskapsband, eftersom vänskap är ett säkert kort att nå människans hjärtan på.

Handlar det inte om att skärskåda sina liv, att tillåta sig att mer umgås med sina grannar, sina släktingar sina vänner och arbetskollegor. Varför ska vi annars engagera oss i en börjande grannskapsprocess?

Vi måste som världsmedborgare försöka förstå de krafter som verkar i världen, i våra grannskap och hitta nya lösningar. Vi, tillsammans i grannskapet måste förmedla att vi lever i samma värld, vi utstår samma provningar och strävar efter att skapa en bättre värld. Ingen kan stå utanför.

Därför vill alla grannar och vänner som bjuds på en kopp te, som deltar i de spirande första grannskapssamtalen vinna. Vi tar del av varandras liv och vi hittar beröringspunkter för äkta glädje, inte bara ytliga kontakter.

Så börja redan i dag och gör något bra för din granne – och fortsätt med det. Då blir morgondagen en ny dag med nya och gamla vänner som förstår och hittar sig själv på lärandets fält.

Välkommen till grannskapet!

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar