Bemyndiga ungdomarna

Ungdomar

Svenska grannskap

 


Hur ser ditt grannskap ut?

Alla bor i ett grannskap, men har du tänkt på ditt grannskap — på djupet? Och har du funderat på vad storleken på ditt grannskap är, hur många som bor där? Eller hur ser demografin ut i mångkulturella storstadsgrannskap? Hur ser grannskapsprocesserna ut? Vad är det?

Hur ser din kommun ut? Är kommunen typiskt indelad i kommun-/stadsdelar och grannskap?  Fint. Finns det mindre enheter som områden? Det kan vara flera områden med mer än ett grannskap. Vad är en grannskapsenhet?

Just nu kanske är det isolerade aktiviteter som finns i ditt grannskap. Finns det någon koppling mellan insatserna som kommun, skola och civilsamhället gör i grannskapet? Hur kan man identifiera kopplingarna och behövs det? Har ni en gemensam vision för grannskapet? Hur kan ett tråkigt grannskap bli sjudande av liv? Det får du reda på på grannskap.nu.

 

Hitta framgångsfaktorerna

Vi kommer om inte så allt för länge kunde se kategorisering av grannskap och mäta kvalitativa och kvantitativa mål. Vi hittar de faktorer som påverkar grannskapens hälsa, dess kultur och vilken härlig ungdom vi har som bidar till bra grannskapsmöten var tredje månad …

Det är därför bra att kunna få svar på grannskapens dynamik, ta pulsen på grannskapet. Var tredje månad reflekterar grannskapet, tar del av de kollektiva insikter man fått och planerar för kommande tre månader eller med längre tidshorisont. Säkerligen kommer ni grannskapet med studiecirklar och hjärtliga samtal. Tillsammans med ungdomarna bidrar ni till trivsel för alla.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email