Grannskapsutbildningar för progressiva grannskap

Utbildningar och kurser

Sitter din förening eller organisation på lämpligt material för grannskapsutbildningar? Sitt inte på det, använd det och låt flera av oss få tillgång till materialet.

Om ni i er förening/organisation har tillgång till ett sådant material borde det vara på hög tid att lyfta fram det. Kanske ni har grundkurser eller specialistkurser som kan ingå i grenkurserna?

Grannskapsutbildningsmaterialet kan således kategoriseras i följande områden:

  • Barnutbildning: 6-10 åringar
  • Juniorungdomsutbildningar: 11-14-åringar
  • Ungdomsprogram: 15-18 åringar
  • Vuxenutbildning: 18+

I tillägg till stommen, bör handledarmaterial tas fram och grenkurser utvecklas baserad på lärdomen vi får i grannskapen – och baserad på de praktiska behoven. Utgångspunkten är att alla grannskap går igenom samma process – så utbildningarna bör kunde bli ”universella” och lätt anpassas till varje grannskaps behov.

En serie studiecirklar för grannskapsubildningar måste utvecklas

Studiecirklarna bör vanligtvis bestå av studiesekvenser som går att läsa intensivt genom kampanjer i grannskapen, tillsammans under några veckor, eller vanligtvis under en termin. Grundkurserna måste vara baserad på kunskaper om vem är jag, vad kan jag, vad kan vi göra tillsammans och hur vill vi göra det tillsammans. Mycket av innehållet i läroplanen måste vara baserad reflektion, samtal och grundläggande förståelse för att utveckla mänskligt potential och våra dolda resurser. Grundkurserna måste träna upp färdigheter i att se sig som medarbetare, skapa trygghet och förtroende för varandras kapaciteter, utveckla färdigheter som lästräning för de yngre, skapa utrymme för att uttrycka sig, träna på ledarskap, konsten att hålla anföranden, berättarteknik.

Grundkurserna behöver alla i grannskapen gå igenom – medans grenkurserna behöver ta upp ytterligare aspekter kring en stor mängd områden som värdegrunder, familjeliv, ekonomi, värdet av kunskap, kultur, konst och musik, hur man tjänar i grannskapen, ungdomars roll, effektiv rådplägning, entreprenörskap etc.

Fortsättning följer …

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar