Bemyndiga ungdomarna

Ungdomar

Vad är ett grannskap?


Vad är ett grannskap?

Alla bor i ett grannskap, men har du tänkt på vad är ett grannskap — på djupet? Dessutom, har du funderat på vad storleken på ditt grannskap är, hur många som bor där? Eller hur ser demografin ut i mångkulturella storstadsgrannskap? Hur ser grannskapsprocesserna ut samt vad är dessa?

Hur ser din kommun ut? Är kommunen typiskt indelad i kommun-/stadsdelar och grannskap?  Fint. Finns det mindre enheter som områden? På liknande sätt kan det inom en kommun vara flera områden med mer än ett grannskap. Dessutom, vad är en grannskapsenhet?

Just nu är det många isolerade aktiviteter som pågår i ditt grannskap. Finns det någon koppling mellan insatserna som kommun, skola och civilsamhället gör i grannskapet? Och hur kan man identifiera kopplingarna och behövs det att redovisa och identifiera kopplingarna? Har ni en gemensam vision för grannskapet? Hur kan ett tråkigt grannskap bli sjudande av liv? Allt det här får du reda på på grannskap.nu.

Hitta framgångsfaktorerna

Vi kommer om inte så allt för länge kunde se kategorisering av grannskap och mäta kvalitativa och kvantitativa mål. Vi hittar de faktorer som påverkar grannskapens hälsa, dess kultur och vilken härlig ungdom vi har som bidar till bra grannskapsmöten var tredje månad …

Det är därför bra att kunna få svar på grannskapens dynamik, ta pulsen på grannskapet. Var tredje månad reflekterar grannskapet, tar del av de kollektiva insikter man fått och planerar för kommande tre månader eller med längre tidshorisont. Säkerligen kommer ni grannskapet med studiecirklar och hjärtliga samtal. Tillsammans med ungdomarna bidrar ni till trivsel för alla.

Print Friendly, PDF & Email