Kategori: Internationellt

Fattigdomsutrotning – endast möjligt med strukturell omvandling

Opening of the Commission for Social Development, New York, 29 January 2018

Att få en slut på fattigdom kräver mer än endast sociala och ekonomiska ändringar, oberoende hur väl uttänkt och hur bra dessa är. Det kräver en djupgående omprövning av hur fattigdomsfrågan förstås och närmar sig. Här kommer väl fungerande grannskap med integrerade processer att spela en nyckelroll. I dag lider […]