Grannskapsenhet – vad är det?

Pyssel

Jag upptäckte just termen grannskapsenhetWikipedia:

En grannskapsenhet är en stadsplaneringsidé där mindre enheter i en stor stad skall ha ett självständigt liv och bestå av bostäder runt ett centrum. I grannskapsenheten ska allt för det dagliga livet finnas inkluderande butiker, skolor, kyrkor, parker med mera. Man tänker sig vidare att staden ska växa genom att grannskapsenhet läggs till grannskapsenhet.Idén med grannskapsenheter växte fram i början av 1900-talet som en protest mot rutnätsplanen och ansågs vara mer lämpad för gemenskap och samhörighet. Först diskuterades detta bland sociologer men anammades snart av arkitekter. Stadsplanen med dess öppna ytor skulle uppmuntra till dialog och genom detta skulle demokratiska processer växa fram, menade man.Till Sverige kom influenserna framförallt från England, men även till viss del från Tyskland. I Sverige fick det även en tydlig politisk dimension, där grannskapsenheten tänktes stärka den demokratiska människotypen.

Det låter smart — men ligger kanske inte helt i tråd med vad ett grannskap är (då integrerade processer mellan de som bor där, mellan skolan — kommunen och grannskapet ska finnas samt ungdomarnas bemyndigande). Jag tänker mig att grannskap gränser in mot ett annat grannskap, och så vidare. Vi får alltså ett nätverk grannskap, och emellan vissa grannskap kan det vara zoner som inte ingår i något grannskap, men som tillhör fler grannskap.

Det tål att forskas mer kring det här temat.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar