Integration

Integration och grannskap

Integration och grannskap

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Mer information →
Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

An excursion into the realm of ideas - a challenging, demanding and thought-provoking book. The two works presented here, 'Heart Thoughts' and 'A Place for a Psychological Philosophy' are an attempt to rethink ideas which have persisted in Western philosophy and metaphysics for millennia.

Mer information →