Grannskapsutveckling

Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Mer information →
Att tjäna

Att tjäna

Den här boken som ingår i Ruhi-institutets serie är till för eldsjälar som vill medverka i grannskapsprocessen. Här får du en grundläggande introduktion i hur bahá'íerna arbetar i grannskap runt om i Sverige och över hela världen.

Mer information →
Att undervisa barn

Att undervisa barn

Den här boken från Ruhi-institutet gör dig till handledare för barnklasser i grannskapet. Du utgår från bahá'í-värdegrunder och med lekfulla aktiviteter integreras barnen i grannskapsarbetet.

Mer information →
Creating a Life Together

Creating a Life Together

Creating a Life Together is the only resource available that provides step-by-step practical information distilled from numerous firsthand sources on how to establish an intentional community. It deals in depth with structural, interpersonal and leadership issues, decision-making methods, vision statements, and the development of a legal structure, as well as profiling well-established model communities. This exhaustive guide includes excellent sample documents among its wealth of resources.

Mer information →
The Great Neighborhood Book

The Great Neighborhood Book

Abandoned lots and litter-strewn pathways, or rows of green beans and pockets of wildflowers? Graffiti-marked walls and desolate bus stops, or shady refuges and comfortable seating? What transforms a dingy, inhospitable area into a dynamic gathering place? How do individuals take back their neighborhood?

Mer information →
Integration och grannskap

Integration och grannskap

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Mer information →
Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

Re-Thinking, Re-Visioning, Re-Placing

An excursion into the realm of ideas - a challenging, demanding and thought-provoking book. The two works presented here, 'Heart Thoughts' and 'A Place for a Psychological Philosophy' are an attempt to rethink ideas which have persisted in Western philosophy and metaphysics for millennia.

Mer information →
Nya inlärningsrevolutionen
Bekräftelsens vindar

Bekräftelsens vindar

Följ Musonda och Rose och deras tankar och diskussioner kring framtiden och Guds bekräftelse. Ytterligare böcker för juniorer är på gång, så håll ögonen öppna.

Mer information →