Ungdomar

Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Mer information →
Ung i styrelse

Ung i styrelse

Genre: Ungdomar

Den här boken ger dig som styrelseledamot i en ungdomsorganisation redskap för styrning och en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om styrelsearbetets många spännande och ansvarsfyllda områden.

Mer information →
Bekräftelsens vindar

Bekräftelsens vindar

Följ Musonda och Rose och deras tankar och diskussioner kring framtiden och Guds bekräftelse. Ytterligare böcker för juniorer är på gång, så håll ögonen öppna.

Mer information →