Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor
Bokserie: Ruhi-institutet, Book 3
Genres: Grannskapsutveckling, Ungdomar
Sökord: Andlighet, Bahá'í, Grannskapsutveckling, Handledare, Juniorungdom, Värdegrunder
Förlag: Bahá'í-förlaget AB
Publicerad år: 2014
Format: A4
Sidor: 182
ISBN: 9789174441765

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Om boken

Du kommer att få förståelse för några av de karaktärsdrag som utmärker ungdomar, så som en nödvändig förutsättning för att engagera juniorerna i ett program ägnat åt deras andliga mognad.

Boken är för handledare som vill bistå ungdomsgrupper i sina byar, städer och grannskap.

En förutsättning är att du först har tagit kursen ”Reflektioner kring själens liv”.

Print Friendly, PDF & Email
Information om boklänkar: Några av länkarna på sidan ovan är "affiliatelänkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper varan kommer grannskap.nu att få en provision. Vi vill informera om detta i enlighet med Federal Trade Commissions 16 CFR, del 255 < / a>: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."