Juniorungdom

Att frigöra juniorers förmågor

Att frigöra juniorers förmågor

Det här är boken för dig som vill bli handledare för juniorungdomar (11-14-åringarna) i ditt grannskap. Boken har tre delar: det som utmärker ungdomsåren, utveckling av ungdomarnas förmågor och potential och den tredje delen handlar om att verka som handledare för ungdomar i grannskapen. Boken tar utgångspunkt i bahá'í-trons värdegrunder för grannskapsarbete.

Mer information →
Bekräftelsens vindar

Bekräftelsens vindar

Följ Musonda och Rose och deras tankar och diskussioner kring framtiden och Guds bekräftelse. Ytterligare böcker för juniorer är på gång, så håll ögonen öppna.

Mer information →
Spiritual Mothering

Spiritual Mothering

Essays written by parents around the world on themes vital to every parent and parent-to-be, including ‘The Noble Job of Parenthood’, ‘Love and Nurturing’, ‘Becoming a Non‑Critical Parent’ and ‘Developing Spiritual Capacities’.

Mer information →
Nya inlärningsrevolutionen